B305 Corinthians (Eng)

B305 Corinthians (Eng)

This course introduces how Paul who founded the churches concerned and responded to the issues in the churches. 1 and 2 Corinthians give insights into the life of the early church and, the problems and issues that the first Christians faced. The module will explore the context and content of the letters, devoting most attention to the texts, reflecting on reading such texts historically and relevantly, and relating the texts to wider study of Pauline and New Testament Theology. The module continues by surveying Paul's eschatology and Paul's experiences and views of the church as a community.

B304 Advanced OT (BM)
Pdt Suardin Gaurifa (Tutor)

B304 Advanced OT (BM)

B207 Kajian PL telah membincangkan latar belakang Perjanjian Lama dari segi geografi dan sejarah, termasuklah peristiwa-peristiwa sejarah dan arkeologi. Kursus ini akan merangkumi kajian struktur, mesej dan tema utama setiap kitab dalam PL. Ia juga akan meneliti tema-tema teologi dan isu-isu penting dalam PL dengan pengenalan kepada para penyumbang utama teologi PL. Sebagai tambahan, aplikasi kitab-kitab PL dalam kehidupan orang-orang Kristian/gereja-gereja hari ini akan turut dibincangkan.

B309 The Book of Revelation (BM)

B309 The Book of Revelation (BM)

Kitab Wahyu merupakan kitab yang paling menarik dan sukar difahami dalam Perjanjian Baru. Kitab ini telah disalahtafsir dan disalahguna dalam pelbagai cara dalam masyarakat moden. Modul ini memperkenalkan sifat kesusasteraan apokaliptik, latar belakang sejarah dan pentafsirannya. Modul ini juga menumpukan perhatian pada pemeriksaan kitab alkitabiah Wahyu dan maksudnya terhadap orang Kristian masa kini.