B207 OT Survey (BM)
Pdt Suardin Gaurifa (Tutor)

B207 OT Survey (BM)

Modul ini adalah tinjauan latar belakang geografi dan sejarah Perjanjian Lama, termasuk peristiwa bersejarah dan arkeologi. Modul ini memberikan dasar sejarah yang kukuh untuk pemahaman Perjanjian Lama dan kepentingan teologi serta vokesyen teks Perjanjian Lama. Modul ini tidak tertumpu kepada kandungan, penulis dan struktur kitab-kitab Perjanjian Lama yang berasingan, kerana ini akan dibincangkan pada tahap BTh dalam modul Pengajian Perjanjian Lama Lanjutan.

B207 OT Survey (Chi)

B207 OT Survey (Chi)

此课程的设计是游览旧约圣经的地理和历史背景,包括历史事件和考古发现。此课程将提供稳固的历史基础以了解旧约圣经神学和旧约书卷的意义。它将不会集中于内容,作者和旧约每卷书的架构,这将在神学学士之《高级旧约圣经研究》时再探讨。

P201 Evangelism Mobilisation - Alpha (BM)
Ps Martin Ebik

P201 Evangelism Mobilisation - Alpha (BM)

(Alpha): Modul ini adalah sebahagian daripada modul praktikal. Modul ini mengajar dan memberikan peluang kepada pelajar untuk memahami beberapa cara menginjil secara efektif.

(XEE): 

T204 The Anglican Church (BM)

T204 The Anglican Church (BM)

Ini adalah sebuah modul yg mengkaji sejarah, teologi, fungsi Gereja Anglikan. Suatu kajian tentang Buku Doa di mana sejarah & pembangunan Buku Doa diselidiki. Selain itu, modul ini menyediakan suatu ringkasan tentang sejarah, teologi, autoritas, mutu, upacara, pelayanan dan fungsi Gereja Anglikan.

T204 The Anglican Church (Chi)
Archdeacon Stephen Soe

T204 The Anglican Church (Chi)

这是查考圣公会的历史,神学和教会学的课程。研究公祷书形成是其中这课程重要的部分,查考公道书的历史和发展。此外,这课程提供圣公会的历史、神学、权柄、标准、圣礼、事工和教会学。